Hjem

Semantiske og sosiale informasjonssystemer

Vår forskning ligger i grensesnittet mellom to aktuelle og viktige utviklingstrender innen IKT: semantiske teknologier og sosiale medier. Semantiske informasjonssystemer gjør det mulig for datamaskiner å anvende data på en intelligent måte ved at informasjon om dataenes mening lagres sammen med selve dataene. Sosiale informasjonssystemer, som Facebook og Wikipedia, er karakterisert ved at brukernes selv genererer informasjon som kan brukes av andre mennesker.

Semantiske og sosiale informasjonssystemer kan først virke ulike, men blir av oss sett på som komplementære. Sosiale medier tenderer til å produsere store samlinger av brukergenerert innhold. Dette innholdet kan potensielt få større verdi gjennom semantiske teknologier hvis det berikes med maskinlesbar semantikk. For eksempel kan sosiale teknologier anvendes til å legge til dynamisk, kontekstuell semantikk til informasjonssystemer, mens semantiske teknologier kan anvendes til å gjøre innhold i sosiale informasjonssystemer mer søkbart og bedre organisert.

NFR-prosjekt UBIMOB

UBIMOB: Ubiquitous Data-Driven Urban Mobility

Urban mobilitet er under endring i de fleste byer i velstående land. Endringene i urban mobilitet følger ikke lenger tradisjonelle mønstre. Bruk av smarttelefon legger til rette for at innbyggerne kan gjøre beslutninger om reisen mens de er på reise i byen. Dette åpner opp for muligheter for smarte...

NFR-prosjekt BDEM

BDEM: Big Data for Emergency Management

Beredskapsledelse har blitt en utfordring for myndigheter over hele verden, som følge av at vi de siste tiårene har sett en høyere frekvens av naturkatastrofer som flom, skred, jordskjelv, men også opptøyer og politiske omveltninger. ...