Hjem

Semantiske og sosiale informasjonssystemer

Vår forskning ligger i grensesnittet mellom to aktuelle og viktige utviklingstrender innen IKT: semantiske teknologier og sosiale medier. Semantiske informasjonssystemer gjør det mulig for datamaskiner å anvende data på en intelligent måte ved at informasjon om dataenes mening lagres sammen med selve dataene. Sosiale informasjonssystemer, som Facebook og Wikipedia, er karakterisert ved at brukernes selv genererer informasjon som kan brukes av andre mennesker.

Semantiske og sosiale informasjonssystemer kan først virke ulike, men blir av oss sett på som komplementære. Sosiale medier tenderer til å produsere store samlinger av brukergenerert innhold. Dette innholdet kan potensielt få større verdi gjennom semantiske teknologier hvis det berikes med maskinlesbar semantikk. For eksempel kan sosiale teknologier anvendes til å legge til dynamisk, kontekstuell semantikk til informasjonssystemer, mens semantiske teknologier kan anvendes til å gjøre innhold i sosiale informasjonssystemer mer søkbart og bedre organisert.