Hjem
Click

Forskergruppen Steder - regioner - identitet

Kontakt oss:

Steder - regioner - identitet
v/professor Torunn Selberg (leder),
Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap (AHKR)
Universitetet i Bergen
Postboks 7805, 5020 Bergen

Torunn Selberg, leder
E-post: Torunn.Selberg@ahkr.uib.no

Forskningsgruppen omfatter forskere og stipendiater innen arkeologi, historie, kulturvitenskap og religionsvitenskap.

Sted og region er kulturelle kategorier som i de senere år er blitt problematisert innenfor flere fagmiljø. Fra en oppfatning av steder og landskaper som formet mennesker, handler det nå også om på hvilke måter mennesker skaper steder. Selv om mange naturmiljøer og bygde miljøer kan være manifeste og stabile over lang tid er også oppfattelsen av steder og landskaper i stadig forandring; omgivelsene blir ikke tatt for gitt, men får betydning gjennom våre ideer om og bruk av omgivelsene. Les mer.