Hjem

Teoretisk filosofi

Forskningsområdet samler vitenskapelig ansatte, forskere, stipendiater og studenter som arbeider innenfor teoretisk filosofi.

  • Sinnsfilosofi
  • Språkfilosofi
  • Epistemologi
  • Estetikk
  • Logikk
  • Metafysikk
  • Vitenskapsfilosofi