Hjem

Forskergruppe for språktesting og språkvurdering

Forskergruppen for språktesting og språkvurdering ble startet i 2002, som en del av AKSIS, og ble i 2013 en del av Institutt for fremmedspråk, Det humanistiske fakultet, ved Universitetet i Bergen.

Vi har i oppdrag å utvikle flere tester i engelsk og har bygget opp en betydelig ekspertise, f.eks. med digitaliserte prøver for unge elever og i å koble testresultater til Det europeiske rammeverket for språk (CEFR). Vi har gjort forskning, ofte på internasjonale prosjekter, innen en rekke aspekter av språkvurdering. 

Vi har også laget et elektronisk korpus (CORYL) basert på elevers skriveferdigheter, fra data vi har samlet fra testene våre. Vi var blant grunnleggerne av EALTA og er fortsatt veldig aktive medlemmer av organisasjonen.