Masteroppgåver i miljøtoksikologi

Masterstudentar er viktige for forsking innan miljøtoksikologi.

 

Masterstudentar er knytta til alle prosjekta i miljøtoksikologi. Studentane samarbeidar med ein stipendiat eller post. doc i laboratoriet og får ein avgrensa del av prosjektet som vert deira eige. I løpet av det to år lange masterprogrammet blir det utført eit års arbeid på laboratoriet medan resten er teoretiske og praktiske fag.

Ei oppgåve innan miljøtoksikologi gjev ei rekke mogleikar på arbeidsmarknaden. Tidlegare studentar er i dag tilsett mellom anna hos  Universitetet i Bergen, Fylkesmannen i Hordaland, Klima- og forurensingsdirektoratet, Havforskingsinstituttet, IRIS, og Statoil.

 • Mindre bilder: 
  Linda Pedersen

  POP levels found in farm associated saithe from Masfjorden were in general low compared with levels from studies from coastal and open sea area in Norway. However, due to risk for POPs to enter the food chain and to bioaccumulate to detrimental concentrations in top predators, monitoring discharged levels from fish farming should continue.

 • Ina Blindheim Johansen

  Karakterisering av CYP24A1 aktivitet i atlantisk torsk (Gadus morhua) – økt aktivitet grunnet fravær av PXR reseptor?

 • Daniel James Hitchcock

  The impact of xenobiotic ligands on gene expression through PXR nuclear receptors across various species.

 • Mindre bilder: 
  Masteroppgåver 2011-2013

  I perioden 2011-2013 vart det gjort ferdig 3 masteroppgåver i Miljøtoksikologi.

 • Mindre bilder: 
  Masteroppgåver 2010

  I 2010 vart det gjort ferdig 5 masteroppgåver i miljøtoksikologigruppa.Studentane deltok på ulike prosjekt og jobba med forskjellige tema.

 • Mindre bilder: 
  Masteroppgåver 2006-2009

  I perioden 2006 til 2009 vart det gjort ferdig 6 masteroppgåver.