Hjem

Translasjonell kreftforskning

Målet av forskningsgrupper er å forstå de biologiske mekanismene som ligger til grund for initiering og progresjon av ondartede svulster, og å identifisere og karakterisere nye molekylære mål som kan brukes til fremtidig utvikling av målrettede terapier, inkludert celle- og genterapi. Vårt laboratorium utfører grunnleggende og preklinisk forskning, med en sterk tilknytning til klinisk forskning. Vårt overordnede mål er å utvikle løsninger som kan testes i det kliniske miljøet.

Vennligst gå inn på de enkelte forskningssidene for å finne ut om detaljer, publikasjoner og prosjektledere:

Martha Enger lab - Hjernekreft-immunologi og -terapi

Thorsen lab - Hjernekreftmetastaser

Miletic lab - Genterapi for glioblastoma

Bjerkvig lab

Per Øyvind Enger lab