Hjem
Click

Gruppe for trygdeøkonomi

Gruppe for trygdeøkonomi er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) ut 2018 og er en integrert del av Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen.

Gruppe for trygdeøkonomi har som målsetting å utføre og stimulere til forskning på samfunnsøkonomiske problemstillinger omkring effekter av trygdesystemet.

Nyhet

Tre nye år med trygdeforsking ved UiB

Gruppe for trygdeøkonomi (Trygdegruppa) er tildelt 15 millionar frå Noregs forskingsråd, som sikrar drift i tre nye år. Dette er eit viktig bidrag til velferdsforskinga ved UiB.

Nyhet

Utreder etterlatteytelsene i folketrygden

Professor Kjell Vaage ved Institutt for økonomi er av regjeringen oppnevnt til et utvalg som skal utrede etterlatteytelsene i folketrygden. Utredningen er en del av pensjonsreformen.

Nyhet

Publikasjonsprisen 2015 til Katrine Løken

Professor Katrine Løken fikk Publikasjonsprisen 2015 for artikkel i prestisjetungt tidsskrift.

Nyhet

Slik fungerer pensjonsreforma

Etter pensjonsreforma er det 13 prosent fleire seniorar i privat sektor, men det er dei ressurssterke som er dei store vinnarane i pensjonssystemet.

Forskning:

Trygdegruppens forskning er hovedsaklig fokusert på empiriske undersøkelser omkring sammenhenger mellom trygdesystem og arbeidsmarked, med utstrakt samarbeid med kolleger ved vårt eget institutt og forskere fra andre institusjoner. I tillegg har en rekke studenter skrevet hovedfags- og masteroppgave om trygderelaterte problemstillinger.

Eksempler på forskningsområder:

  • Hvordan påvirker utforming av trygdesystemet tilgang og avgang fra arbeidsstyrken?
  • Hvorfor blir så mange uføretrygdet?
  • Forklaringsmodeller for sykefravær og sykepenger
  • Evaluering av arbeidsmarkeds- og rehabiliteringstiltak
  • Pensjonssystemet og den nye pensjonsreformen
  • Familiestruktur og overføringer, trygd og levekår
  • Sosial mobilitet
  • Ungdoms integrering i arbeidsmarkedet etter endt utdanning
  • Langsiktige effekter av fedrepermisjon og barnehagedekning
  • Likestillingseffekter av velferdstiltak og familiepolitikk