Hjem
Click

Gruppe for trygdeøkonomi

Gruppe for trygdeøkonomi er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) ut 2018 og er en integrert del av Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen.

Gruppe for trygdeøkonomi har som målsetting å utføre og stimulere til forskning på samfunnsøkonomiske problemstillinger omkring effekter av trygdesystemet.

Nyhet

Nils Klim-prisen til UiB-professor Katrine Løken

Professor Katrine V. Løken ved Institutt for økonomi får Nils Klim-prisen 2017 for fremragende forskning.

Forskning:

Trygdegruppens forskning er hovedsaklig fokusert på empiriske undersøkelser omkring sammenhenger mellom trygdesystem og arbeidsmarked, med utstrakt samarbeid med kolleger ved vårt eget institutt og forskere fra andre institusjoner. I tillegg har en rekke studenter skrevet hovedfags- og masteroppgave om trygderelaterte problemstillinger.

Eksempler på forskningsområder:

Hvordan påvirker utforming av trygdesystemet tilgang og avgang fra arbeidsstyrken?

Hvorfor blir så mange uføretrygdet?

Forklaringsmodeller for sykefravær og sykepenger

Evaluering av arbeidsmarkeds- og rehabiliteringstiltak

Pensjonssystemet og den nye pensjonsreformen

Familiestruktur og overføringer, trygd og levekår

Sosial mobilitet

Ungdoms integrering i arbeidsmarkedet etter endt utdanning

Langsiktige effekter av fedrepermisjon og barnehagedekning

Likestillingseffekter av velferdstiltak og familiepolitikk