Hjem
Click

Gruppe for trygdeøkonomi

Gruppe for trygdeøkonomi er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) ut 2018 og er en integrert del av Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen.

Gruppe for trygdeøkonomi har som målsetting å utføre og stimulere til forskning på samfunnsøkonomiske problemstillinger omkring effekter av trygdesystemet.

Nyhet

Tre nye år med trygdeforsking ved UiB

Gruppe for trygdeøkonomi (Trygdegruppa) er tildelt 15 millionar frå Noregs forskingsråd, som sikrar drift i tre nye år. Dette er eit viktig bidrag til velferdsforskinga ved UiB.

Forskning:

Trygdegruppens forskning er hovedsaklig fokusert på empiriske undersøkelser omkring sammenhenger mellom trygdesystem og arbeidsmarked, med utstrakt samarbeid med kolleger ved vårt eget institutt og forskere fra andre institusjoner. I tillegg har en rekke studenter skrevet hovedfags- og masteroppgave om trygderelaterte problemstillinger.

Eksempler på forskningsområder:

Hvordan påvirker utforming av trygdesystemet tilgang og avgang fra arbeidsstyrken?

Hvorfor blir så mange uføretrygdet?

Forklaringsmodeller for sykefravær og sykepenger

Evaluering av arbeidsmarkeds- og rehabiliteringstiltak

Pensjonssystemet og den nye pensjonsreformen

Familiestruktur og overføringer, trygd og levekår

Sosial mobilitet

Ungdoms integrering i arbeidsmarkedet etter endt utdanning

Langsiktige effekter av fedrepermisjon og barnehagedekning

Likestillingseffekter av velferdstiltak og familiepolitikk