Hjem

Uorganisk nanokjemi og Katalyse

Masteroppgaver

Aktuelle masteroppgaver kan fokusere på alt fra koordinasjonsforbindelser og metallorganiske katalysatorer til ulike porøse, nanostrukturerte materialer og koordinasjonspolymere. De nye forbindelsene og materialene karakteriseres og undersøkes med en rekke eksperimentelle metoder, blant annet röntgenstruturanalyse, termogravimetri og gassadsorpsjon, og i endel tilfeller utføres også beregningskjemiske undersøkelser (sammen med forskningsgruppe i nanomodellering og teoretiske kjemi).
Vi er først og fremst interessert i forbindelser og materialer med potensielle anvendelser som katalysatorer for foredling av olje og naturgass og bruk av CO2 som syntesebyggekloss, i gasseparasjon (herunder fangst av CO2), i anvendelse og lagring av CO2 og som sensorer.