Hjem

Utviklingsgeografi

 

Generelt er gruppen opptatt av forholdet mellom natur og samfunn i fattige land i sør, slik dette kommer til uttrykk i menneskelig bruk av naturbaserte ressurser. Gruppen har fokus på produksjon og fordeling av mat. Det innebærer studier av landbruk og fiske og den måten land- og havbaserte ressurser blir fordelt på gjennom globalisering av matvaremarkeder. Forskningen ser på den måten miljømessige og samfunnsmessige forhold både legger forutsetninger for matproduksjon og samtidig er resultat av produksjonen. Gruppen er særskilt opptatt av å knytte klimaendringer til matvaresikkerhet, og analysere migrasjon i konteksten av slike endringer i lokale ressurs-systemer.

Workshop

Hva betyr Nilen for Kairo?

Terje Tvedt fra UiB fikk Peter Sather-støtte sammen med Mathias Kondolf fra Department of Landscape Architecture & Environmental Planning ved UC Berkeley til videreføring av et prosjekt i Kairo by.

Masterprosjekt

En lokalitet som et matsystem

Mitt masterprosjekt går ut på anvende blant annet systemteori for å identifisere hvilke faktorer og aktiviteter som påvirker utbredelsen av matsikkerhet i Aasiaat på Grønland.

Workshop

Betre utnytting av fisk som matressurs

Fisk har unike kvalitetar som ernæring og har i sjølv små mengder avgjerande positiv innverknad på helsa. Likevel manglar fisk ofte i globale helsetiltak for å redusere under- og feilernæring i sårbare grupper som gravide, ammande mødrer, barn og fattige.

Formidling

"The Future of Water" på Netflix

Netflix har kjøpt Terje Tvedts film "En reise i vannets fremtid". Den ligger ute under navnet “The Future of Water”

Masterprosjekt

Nordkoreanske flyktninger i Sør-Korea

Masterprosjektet mitt handler om integreringsutfordringene til nordkoreanske flyktninger som prøver å tilpasse seg et moderne demokratisk og kapitalistisk samfunn i Sør-Korea.