Hjem

Forskergruppen Visuell kultur

Forskergruppen Visuell kultur: Pauline Hoath

Pauline Hoath legger frem problemstillinger fra sin PhD-avhandling: Om forholdet brev-bilde