Hjem

Forskergruppen Visuell kultur

For interesserte: Restaurert utgave av Fritz Langs film Metropolis

Se hele filmen for første gang siden 1927

i 2008 ble antatt tapte klipp (som utgjør 25 minutter) av Fritz Langs opprinnelige versjon fra 1927 gjenfunnet på et museum i Buenos Aires. Den restaurerte filmen ble ferdigstilt i 2010, og skal vises som del av vårens forelesningsrekke i arkitekturhistorie på emnet KUN116, men andre interesserte er velkomne.

Tid og sted: 21. mars kl. 09.30-12, auditorium A på Sydneshaugen skole.