Hjem

Forum for vitenskap og demokrati

Forum for vitenskap og demokrati er et debattforum som setter universitets- og forskningspolitikk på dagsorden.

Forum for vitenskap og demokrati arrangerte det første debattmøtet i september 2009 og har holdt en rekke møter om faglige problemstillinger som knytter seg til forutsetningene for kunnskapsproduksjonen og hvilke behov forskningen er innrettet mot.