Hjem
Click

Forskergruppen vitensbilder

Helena Bodin: Mötet mellan Sigurd Jorsalafare och den bysantinske kejsaren Alexios I – moderna trans- och remedieringar

Mötet mellan Sigurd Jorsalafare och den bysantinske kejsaren Alexios I i Konstantinopel (Miklagård) under korståget 1108–1011 är berömt i skandinavisk kultur genom Snorres berättelse i Heimskringla men finns inte nämnt i bysantinska källor, och det finns en möjlighet att något sådant möte aldrig ägde rum. Min avsikt är att undersöka de många moderna trans- och remedieringarna av denna berättelse för att diskutera Konstantinopels funktion för deras ideologiska grund. Bland exemplen finns Bjørnsons drama Sigurd Jorsalfare (1872) med Griegs musik, Gerard Munthes gobeläng från 1900, Anders Behring Breiviks avatar och pseudonym från början av 2000-talet, och Thorvald Steens läsdrama Nidaros (2013).

Presentasjon:

Helena Bodin är docent och universitetslektor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet. Vid Newmaninstitutet i Uppsala är hennes ansvarsområde teologiska kulturstudier. Hennes forskning rör framför allt receptionen av Bysans och kristen ortodoxi i modern litteratur, ur översättningsinriktade, kultursemiotiska och intermediala perspektiv, i monografierna Bruken av Bysans (2011), Ikon och ekfras (2013), antologin Byzantine Gardens and Beyond (red. Bodin & Hedlund, 2013) och artikeln ”Whose Byzantinism – ours or theirs?” (eds Marciniak & Smythe, 2016). Inom forskningsprogrammet World Literatures – Cosmopolitan and Vernacular Dynamics arbetar hon 2016-19 med ett projekt som tar upp skildringar av Konstantinopel från förra sekelskiftet, där den moderna receptionen av berättelsen om Sigurd Jorsalafares besök i Konstantinopel i början av 1100-talet kommer in som en del.