Hjem
illustrasjon av nybygget til kunsthøgskolen i Bergen