Hjem
Illustrasjon fra "The Book of the City of Ladies" som viser adlige kvinner bygge en by