Hjem
Illustrasjonsfoto av en kulepenn og budsjettpapirer, brukt i sak om budsjett 2017 for Universitetet i Bergen.