Hjem
Click
Collage av logoer
Bildetekst: 
FORSKNINGSSELSKAP FOR SØR- OG VESTLANDET. Bergens-baserte Uni Research AS og Christian Michelsen Research AS, IRIS AS med hovedsete i Stavanger og Sørlandets Agderforskning AS og Teknova AS ser på mulighetene for å slås sammen til ett nytt, stort forskningsselskap.