Hjem
Click
Franklin
Foto:
Solfrid T. Langeland, UiB
Bildetekst: 
GLER SEG TIL «SKREKK-FAG»: Kristin Sæbø og Sara Seth Johnsen påpeiker at det er det er delte meiningar i forkant av NIRI-faget. Fjorårets studentundersøkelse viste at nesten 8 av 10 var nøgde med undervisningsopplegget.