Hjem
Click
Universitetsmuseet i Bergen
Bildetekst: 
Konferansen finn stad i universitetsaulaen som ligg i sørefløyen av Universitetsmuseet i Bergen med hovudinngang gjennom Muséhagen (vis-à-vis Studentsenteret).