Hjem
Click
Protrett
Bildetekst: 
Professor Roger Strand ved Senter for vitenskapsteori mener Norges Forskningsråd velger de trygge løsningene når midler til Sentre for Fremragende Forskning (SFF) blir tildelt