Hjem
Click
Forretningsfolk utveksler ulike medieinformasjoner over en kaffekopp, illustrasjon brukt i sak om mediemangfold.
Foto:
Colourbox
Bildetekst: 
BIDRAR TIL MANGFOLD I MEDIA: Mediemangfoldsutvalget la frem sin innstilling 7. mars 2017 og en del av mandatet var å definere selve begrepet mediemangfold.