Hjem
Click
Bergenskolen i meteorologi
Foto:
Geofysisk institutt
Bildetekst: 
Bergensskolen i meteorologi: Bak fra venstre: H. Solberg, H.U. Sverdrup, S. Pettersen. Foran fra venstre: T. Bergeron, Vilhelm Bjerknes, Jacob Bjerknes, CL. Godske, samlet i Bergen 1934.