Hjem
Click
3 menn arbeider med å partere en stor hval på kaien
Foto:
Terje Lislevand
Bildetekst: 
Partering av gåsnebbhvalen på marinbiologisk stasjon på Espeland. På kurset vil Terje Lislevand fortelle om funnet, obduksjonen og det videre arbeidet med hvalen.