Hjem
3 menn arbeider med å partere en stor hval på kaien