Hjem
Click
Geofysen mai 2017
Foto:
Jens Helleland Ådnanes
Bildetekst: 
MILLIONAR TIL KLIMABYGG: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (i midten) og regjeringa gir 30 millionar kroner til rehabilitering av Geofysen ved UiB. Det historiske bygget skal samle klimaforskarane i Bergen og er hjørnesteinen i Klimaklynga ved UiB. Rektor Dag Rune Olsen (til venstre) og instituttleiar Nils Gunnar Kvamstø (til høgre) meiner eit godt bygg legg grunnlaget for verdsleiande forsking og utdanning.