Hjem
UiO-rektor Ole Petter Ottersen og UiB-rektor Dag Rune Olsen signerer samarbeidsavtalen 9.juni.