Hjem
Geofysikkprofessor Harald Ulrik Sverdrup før avreise fra Marineholmen.