Hjem
- Å formidle kunnskap og forsking er viktigare enn nokon gong, seier professor Frank Aarebrot. I 2017 tok han imot Christieprisen for å vere ein brubyggar mellom forsking, utdanning og omverda.