Hjem
Logoen til Bergensnettverket for kvinner i filosofi med bildet av foredragsholderne på konferansen i rundt logoen.