Hjem
Prorektor ved UiB, Anne Lise Fimreite, meiner grunnforsking, universitetet sin autonomi og den akademiske fridomen bør vera ein viktig del av regjeringa sin langtidsplan for forsking og utdanning.