Hjem
Click
Prorektor ved UiB, Anne Lise Fimreite, meiner grunnforsking, universitetet sin autonomi og den akademiske fridomen bør vera ein viktig del av regjeringa sin langtidsplan for forsking og utdanning.
Foto:
Eivind Senneset
Bildetekst: 
Prorektor ved UiB, Anne Lise Fimreite, meiner grunnforsking, universitetet sin autonomi og den akademiske fridomen bør vera ein viktig del av regjeringa sin langtidsplan for forsking og utdanning.