Hjem
Marius Opsanger Jonassen med et modellfly som brukes til atmosfæriske målinger