Hjem
Click
Illustrasjon av universitetsaulaen  - konferanse
Bildetekst: 
Universitetsaulaen i Bergen vil ha rundt 400 sitteplasser, og er et ypperlig lokale for en rekke arrangementer, f.eks. konferanser. Illustrasjon: Placebo Effects AS.