Hjem
Bilde fra doktorpromosjon i Universitetsaulaen