Hjem
Historieprofessor Svein Ivar Angell har vært med på et forskingsprosjekt som evaluerer Noregs grunnlovsjubileum i 2014.