Hjem
Click
Frå filming av MOOC på Grønland
Foto:
Frode Ims, UiB
Bildetekst: 
NY KOMMUNIKASJON: UiB har fått sin første handlingsplan for kommunikasjon, som mellom anna peiker på digitalisering som ei viktig satsing. Biletet er frå innspeling av eit av UiB sine opne nettkurs, som når eit heilt nytt publikum.