Hjem
Click
John Birks
Foto:
Jens Helleland Ådnanes, UiB
Bildetekst: 
FORSKAR I FORTIDA: Prosjektet HOPE, leia av professor emeritus John Birks, skal avdekke om menneska endra økologiske system på jorda alt for 6000 år sidan. Prosjektet vert støtta med 2,5 millionar euro av Det europeiske forskingsrådet.