Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Strømming av fagseminar

Trenger samfunnet filosofi?

På en konferanse på Dokkhuset i Trondheim 25. november diskuterte fagfilosofer om samfunnet trenger dem. Konferansen er i sin helhet strømmet.

Den nasjonale konferansen ble avholdt på Dokkhuset i Trondheim, og sju fagfilosofer fra fem universiteter innledet. Interessen for arrangementet var stor med 80 påmeldte.

Det gjennomgående tema var filosofiens samfunnsoppdrag med følgende problemstillinger:

* Hva er filosofiske institutters samfunnsoppdrag: Å bidra til borgernes selvrefleksjon, eller å være til nytte i beslutningsprosesser?

* Hva bør være forholdet mellom forskning og undervisning?

* Hvilken framtidig rolle bør Ex.phil ha ved norske universiteter og høyskoler?

* Er filosofi først og fremst et humanvitenskapelig refleksjonsfag, eller har det større fellesskap med fysikk, biologi og andre realvitenskaper?

NB! Vær oppmerksom på at lenken til strømmingen (under her) ikke fungerer i Internet Explorer (i Firefox, Crome m.fl. fungerer den derimot helt fint).