Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Halvdagsseminar om filosofi og tekstteknologi

Wittgenstein og tekstteknologi

Wittgensteinarkivet inviterer til halvdagsseminar om filosofi og tekstteknologi. Vår kollega Jakub Mácha fra Masaryk Universitet i Brno, Tsjekkia snakker om utfordringer når det kommer til utforming av gode ontologier i humaniora, med særlig fokus på verbale disputter og konkurrerende ontologier, mens leder for Wittgensteinarkivet, Alois Pichler, vil demonstrere ressursen Wittgenstein Ontology Explorer. Jakubs artikkel og ontologiressursen er begge lenket til nedenfor. Seminaret vil foregå på engelsk og er åpent for alle interesserte!

Tid: Onsdag 29. mars kl. 13.15-16.00
Sted: Møterommet i 1. etage, Sydnesplassen 12/13

 

Innhold

Rune J. Falch: Innledning

Jakub Mácha: Competing Ontologies and Verbal Disputes

Alois Pichler: An Ontology at Work: http://wab.uib.no/sfb/

 

Introduktorisk bakgrunnsstoff

Jakub Mácha, Rune J. Falch & Alois Pichler: Overlapping and Competing Ontologies

Alois Pichler & Amélie Zöllner-Weber: Sharing and Debating Wittgenstein by Using an Ontology

Rune J. Falch, Christian Erbacher & Alois Pichler: Some Observations on Developments towards the Semantic Web for Wittgenstein Scholarship