Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Retorikk

Fornuft og følelser i opplysningsfilosofien

Med utgangspunkt hos David Hume, Adam Smith og Immanuel Kant, ser vi nærmere på hvordan opplysningsfilosofene tenker om fornuft og følelser i retorikken.

smith_hume_kant.jpg

Bilder av Adam Smith, David Hume og Immanuel Kant
Smith, Hume og Kant

Siktemålet med workshopen er å hente frem filosofiske synsmåter som kan bidra til å klargjøre forholdet mellom fornuft og følelser i retorikken. Med utgangspunkt hos David Hume, Adam Smith og Kant, ser vi nærmere på hvordan opplysningsfilosofene tenker om samspillet mellom fornuft og følelser, herunder forholdet mellom estetisk erfaring og dannelsen av overbevisninger. Dermed vil vi også nyansere bildet av «opplysningsfilosofien» som rasjonalistisk og antiretorisk.

Samlingen i Bergen 22. mai er en presentasjon av «work-in-progress», som senere skal presenteres i en seksjon under Nordisk konferanse for retorisk forskning (NKRF 6) i Aarhus i september. Et videre siktemål er etablering av et norsk og skandinavisk nettverk for forskningsfeltet «filosofi og retorikk». 

Alle interesserte er hjertelig velkomne!

Program

1030:               Velkomst

1045-1130:     «Den høyere retorikk» hos Hume v/ Ingmar Meland (uavhengig forsker, Oslo)

1145-1230:     «Å bringe saken hjem til oss selv» v/ Sveinung Sundfør Sivertsen (UiB)

1230-1330:     Lunsj

1330-1415:     «Retorikkens grøss» v/ Ratna Elisabet Kamsvåg (BI, Oslo)

1430-1515:     «Dømmekraft, meddelbarhet og sensus communis hos Kant» v/ Hans Marius Hansteen (UiB)

1530-1600:     Oppsummering – veien videre