Hjem
Click

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Instituttrådsvalg

Informasjon om instituttrådsvalget 2017

Valgstyret ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier kunngjør med dette nyvalg for perioden 2017 - 2021.

Valg til instituttråd for perioden 2017-2021

Valg til instituttråd ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier for perioden 2017-2021 vil foregå i uke 23 (6. -9. juni).

Det er formelt fire ulike valg som skal avholdes:

Gruppe A (fast vitenskapelig ansatte):5 medlemmer + 7 varamedlemmer
Gruppe B (midlertidig ansatte):1 medlem + 3 varamedlemmer
Gruppe C (administrativt ansatte):  1 medlem + 3 varamedlemmer
Gruppe D (studenter):3 medlemmer + 5 varamedlemmer

For gruppe A er valgperioden 4 år, mens det for de øvrige gruppene skal velges for 1 år.

Valgstyret har bestemt at valgene til gruppe A-C skal skje som preferansevalg, i tråd med § 10 i valgreglementet. Valget vil foregå elektronisk (§ 7).

Valg til gruppe D vil foregå etter reglene om listevalg (§ 12). Valget vil foregå elektronisk.

Forslag til kandidater for samtlige fire valg må være valgstyret i hende senest fredag 19. mai kl. 16.00.

Forslagene kan inneholde fra 1 – 11 navn for gruppe A, 1-3 navn for gruppe B og gruppe C og liste med 8 navn for gruppe D. Forslagene bør i størst mulig grad reflektere reglene om kjønnsmessig balanse (§ 16). 

Forslagene skal være underskrevet av minst tre stemmeberettigede personer ved det aktuelle valget. (NB! Det er ingen formelle hindringer for å underskrive et forslag inneholdende sitt eget navn).

Forslagene overbringes i lukket konvolutt til valgkomiteens leder (Vibeke Tellmann) eller dens sekretær (Steinar Thunestvedt), personlig eller i disses postkasse.

 

NB! Vi oppfordrer alle til å undersøke om de er registrert i manntallet i god tid før valget:
-ansatte: https://manntall.app.uib.no/ansatt/
-studenter: https://manntall.app.uib.no/student/

 

Det er også valg av Universitetsstyre og av Fakulttetsstyre ved HF.

 

Denne siden vil bli oppdatert kontinuerlig frem til valget er gjennomført.

 

Med hilsen,

Vibeke Tellmann (leder valgstyret)

Hallvard Fossheim

David Vogt

Paal Kvarberg

Steinar Thunestvedt