Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Instituttrådsvalg

Instituttrådsvalget 2017

Valgstyret ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier kunngjør med dette hvem som er valgt inn i instituttrådet for perioden 2017 - 2021.

Valg til instituttråd for perioden 2017-2021

Valg til instituttråd ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier for perioden 2017-2021 er nå fullført.

Det nye instituttstyret består av følgende medlemmer:

Gruppe A (fast vitenskapelig ansatte):

Valgte representanter:

Eivind Kolflaath

Vibeke Andrea Tellmann

Kevin Cahill

Alois Pichler

Mette Kristine Hansen

Vararepresentanter:

 1. Carola Freiin von Villiez
 2. Rune J. Falch
 3. Gunnar Karlsen
 4. Anne Granberg
 5. Sorin Ioan Bangu
 6. Ole Martin Skilleås
 7. Richard Arnljot Sørli
5 medlemmer + 7 varamedlemmer

Gruppe B (midlertidig ansatte):

Valgt representant:

Pål Fjeldvig Antonsen

Vararepresentanter:

 1. David Vogt
 2. Sveinung Sivertsen
 3. Jørgen Pedersen
1 medlem + 3 varamedlemmer

Gruppe C (administrativt ansatte):  

Valgt representant:

Ståle Melve

Vararepresentanter:

 1. Deirdre Smith
 2. Henrik Dalstø
 3. Kirsten Bang
1 medlem + 3 varamedlemmer

Gruppe D (studenter):

Valgte representant:

Paal S. Kvarberg

Tina Firing

Bendik Bjørnstad

Vararepresentanter:

 1. Hallvard Johansen
 2. Carlota Salvador
 3. Axel Fjeld
 4. Jon Rosen
 5. Andreas Iversen
3 medlemmer + 5 varamedlemmer

Gruppene A og C er valgt for 4 år, mens gruppene B og D er valgt for 1 år.

 

Med hilsen,

Vibeke Tellmann (leder valgstyret)

Hallvard Fossheim

David Vogt

Paal Kvarberg

Steinar Thunestvedt