Hjem
Click

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Semesterstartdag - Startup meetings Fall 2017

Program for dagen / Program for the day 

Tid/Date: 21. august 2017
Stad/Place: Sydnesplassen 12-13, rom 208-209, 210 og seminarrommet i 1. etg.

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium startar haustsemesteret 2017 med ein semesterstartdag der studentar og faglærarane for haustens emne møtes for både sosialt og fagleg fellesskap. Studieadministrasjonen vil vere til stades gjennom dagen for å svare på spørsmål som dukker opp undervegs.

Det vil bli servert lunsj ca. kl. 11:50

The Department of Philosophy starts the autumn semester 2017 with a gathering where students, new staff members and teachers for the autumn courses meet to exchange information. Members from the department administration will be to available throughout the day to answer questions that might occure.

Lunch will be served aprox at 11:50

PROGRAM
10:15 – 10:30     Velkommen til høstsemesteret /Welcome to Autumn-semester – Head of department Reidar K. Lie
                          Internasjonalisering og utveksling
                          Informasjon frå FoF sitt studentfagutvalg

10:30 – 10:50     Presentasjon av dei obligatoriske filosofiemna på 100-nivå (rom 208/209)
10:30 – 10:35     FIL121 - Filosofihistoria frå opplysningstida til 1900-tallet
10:35 – 10:40     FIL123 - Filosofiske originaltekstar frå opplysningstida til 1900-tallet 
10:40 – 10:45     FIL126 - Introduksjon til språkfilosofi
10:45 – 10:50     FIL124 - Introduksjon til praktisk filosofi 
10:50 – 11:00     Pause

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NB: PARALELL MEETING FOR MASTER STUDENTS
10:15 – 11:00    For new (and old) master students: administrative and academic information. This meeting is mandatory for all new master students (Place: seminar room, ground floor)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11:00 – 11:10    Presentasjon av RET208 og RET209 (rom 208/209)

11:00 – 11:05    RET208 – Praktisk argumentasjon
11:05 – 11:10    RET209 – Interkulturell kommunikasjon

11:10 – 11:15    Pause

11:15 – 11:50    200- and 300-level courses (room 208/209)
11:15 – 11:20    FIL217/FIL317 – Wittgenstein studies (lectures in English)
11:20 – 11:25    FIL219/FIL319 –  Philosophy of Science (lectures in English)
11:25 – 11:30    FIL247/FIL347 – Epistemology (lectures in English)

11:30 – 11:35    Pause

11:35 – 11:40    FIL107 FIL237/FIL337 – Politisk idéhistorie
11:40 – 11:45    FIL128 /FIL228/FIL328 – Moral Philosophy (lectures in English)
11:45 – 11:50    FIL231 / FIL232 / FIL310 /– Open Course
                         Topic 1: Hannah Arendt (lectures in English)

FOR ALLE STUDENTAR / FOR ALL STUDENTS
11:50 – 12:30    Felleslunsj for studentar og tilsette (instituttet spanderer) / Free lunch for students and department (room 208/209 and 210)

Under felleslunsjen og i pausane vil det bli høve for studentane å ta kontakt med studierettleiar for å få svar på spørsmål og bestille rettleiingstime. Det vil også være høve til individuell kontakt med lærarane, som mellom anna vil ha med pensum for dei ulike emna. 

During the joint luncheon there will be an opportunity for students to talk to the student adviser and book student guidance. There will also be an opportunity for individual contact with teachers.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Me ønskjer alle våre studentar hjarteleg velkomen!
We wish all our students welcome to the autumn semester!