Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Instituttseminar

Julie Zahle: TBA

Høstens tredje instituttseminar er ved Julie Zahle. Mer info følger.