Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Doktor philos.

Frode Molven: Prøveforelesning til dr.philos-graden

Frode Molven avholder sin prøveforelesning til dr. philos.-graden torsdag 14. september 2017 kl. 16.30.

Oppgitt emne: 
Historikertekstens form

Kandidatens selvvalgte tema:
Menneskesyn og skriving hos Thukydid.
- En karakterisering av Thukydid som historiker ledsaget av en diskusjon av Zachary Sayre Schiffman og Paul Veynes bidrag til å forstå historieskrivningen og dens historie.

                                                                                                       
For informasjon om disputasen, se her.