Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Moral

Moralisering – temanummer av Norsk Filosofisk Tidsskrift

Hovedspørsmålet som søkes besvart i dette nummeret av Norsk Filosofisk Tidsskrift (NFT) er: Hva vil det si å moralisere? Gjennom de ulike bidragene i temanummeret får vi mange gode og viktige tanker knyttet til et fenomen som kanskje i all for stor grad blir sett på som utelukkende negativt.

moralizing_finger2.jpg

Bilde av en eldre mann som viser pekefingeren på en irettesettende måte
Illustrasjonsfoto

Temanummeret er redigert av førsteamanuensis Espen Gamlund og PhD-stipendiat Sveinung Sundfør Sivertsen, begge tilsatte her ved FoF. Spørsmålet om hva det vil si å moralisere har opptatt begge to det siste året. En interesse som har ført til et eget temanummer av Norsk Filosofisk Tidsskrift der ulike sider ved moralisering blir belyst. Selv om de fleste av oss på en eller annen måte har vært borti fenomenet moralisering, gjerne i form av enten å bli anklaget for å moralisere eller å anklage andre for å bedrive moralisering, så har fenomenet i liten grad vært gjenstand for kritisk refleksjon innen filosofifaget. De fleste oppfatter nok moralisering som noe negativt, men nser vi på fenomenet i et historisk perspektiv så har det hatt i seg en grunnleggende ambivalens. Å bli betegnet som «moralist» har både blitt oppfattet som en rosende og som en klandrende omtale.  Gamlund og Sivertsen trekker i introduksjonen til de fem tekstene i temanummeret frem hvordan Fullinwider knytter denne dobbeltheten til et grunntrekk ved hva moralen krever av oss: Vi skal være strenge i bedømmelsen av oss selv, og barmhjertige i vår bedømmelse av andre.

 

Fem artikler har fått plass i denne utgaven av NTF:

«Hva er moralisme?» av Trygve Lavik

«Moralisering i hverdagslivet» av Arne Johan Vetlesen

«Et forsvar for hykleren: Klima, moralisering, liv og lære» av David Chelsom Vogt

«Rettslig moralisme og retten til ytringsfrihet» av Kristian Skagen Ekeli

«Moralpolitiet» av Jens Erik Paulsen