Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Politisk filosofi

Filosofisk blikk på aktuelle saker i samtiden

Bloggen politiskfilosofi.no, en blogg om etikk og politisk filosofi har fått nytt design. De tre forskerne ved UiB som driver bloggen, Steinar Bøyum, Espen Gamlund og Jørgen Pedersen, kommer stadig med nye og interessante perspektiver på dagsaktuelle problemstillinger.

tegneseriebilde_2.png

Tegning av en gutt som sier til faren "Dad, I'm considering a career in organised crime". His dad answers "Government or private sector?"
Illustrasjonsfoto

En av problemstillingene som blir diskutert er forholdet mellom fattig og rik, et tema vi stadig hører omtalt av politikere så vel som journalister. Jørgen Pedersen har reflektert mye og godt over hva som f.eks. menes når en snakker om ulikhet. Dette kan en lese mer om i innlegg som «Statsministeren villeder» hvor han bl.a. ser nærmere på forskjellen mellom ulikhet i inntekt til forskjell fra ulikhet i formue.

Og når det gjelder forskjellen i formue kommer vi også inn på temaer som «Penger og makt» og hvordan økonomisk makt kan konverteres til politisk makt. Et viktig tema når det gjelder å forstå hva som er med på å svekke demokratiet. Problemstillingen tas også opp under tittelen «Demokratisk (u)likhet». Her går Pedersen nærmere inn på de ulike formene for beskatning og hvilken betydning disse har for den enkeltes mulighet til bl.a. å påvirke politiske debatter.

Og når vi først er innom penger og makt, likhet og ulikhet får vi gjennom innlegget «Nok er nok. Limitarianisme – en idé for det 21 århundret?» presentert et av de mer modige forslagene til endringer. For skal en tenke radikalt nytt i forhold til å løse problemer knyttet til fattigdom, ulikhet og klima bør en kanskje definere en rikdomsterskel og konfiskere all rikdom over terskelen. For som Pedersen skriver: «Radikale tider fordrer radikale løsninger.»

Espen Gamlund har med flere av sine aviskronikker skapt debatt. F.eks. da han sammen med Kristian Skagen Ekeli skrev kronikken «Er det en borgerplikt å stemme?». Her fremmer de tanken om at det de omtaler som «inkompetente velgere» har en plikt til å avstå fra å stemme. Eller som tittelen på kronikken i Aftenposten uttrykte det: Uvitende, uansvarlige og irrasjonelle borgere har en moralsk plikt til å avstå fra å stemme”. Det er kanskje ikke så vanskelig å skjønne at slike utsagn kan både provosere og skape debatt.

«Er vi gode på bunnen?» er i skrivende stund siste innlegg fra Gamlunds side. Med utgangspunkt i dramaet «Det gode mennesket fra Sezuan» av Bertolt Brecht som i disse dager er satt opp på Den Nationale Scene reflekterer Gamlund over hva det nå egentlig vil si å være god som menneske. Sentralt i innlegget står spørsmålet: «Hvilke motiver har gode mennesker og spiller det noen rolle så lenge de gjør godt?»

I innlegget «Onora O’Neill: Familietikkens mor» har Steinar Bøyum og Espen Gamlund skrevet om årets Hobergprisvinner. O’Neill er først og fremst kjent for sitt arbeid innen etikk og politisk filosofi, særlig hennes fortolkninger av Kant, i tillegg til sin innsats som offentlig intellektuell. I innlegget trekker imidlertid Bøyum og Gamlund frem en kanskje litt mindre kjent, men neppe mindre interessant side av hennes virke. Det dreier seg om etiske spørsmål omkring barn og familie. Sentralt er hennes vektlegging av plikter fremfor rettigheter. Vi som voksne har en plikt til å vise en særlig omsorg for barn. Dette innebærer også at hun vil motsette seg at det finnes noen rett til å få barn. Kan en ikke gi et barn tilstrekkelig gode oppvekstsvilkår har en, ifølge O’Neill, heller ingen rett til å få barn.

Dette bare som en kort presentasjon av noen av de siste blogginnleggene. I arkivet finner vi en rekke andre interessante innlegg. Og vi kan nok også vente oss mange flere innlegg fremover. Sjekk ut politiskfilosofi.no.

God lesning!