Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Bergensnettverket Kvinner i Filosofi: Seminarrekken våren 2012

 Anne Vedvik.
Pessimisme som livsanskuelse. Schopenhauers viljesmetafysikk –
et orienteringsverktøy i verden.

Vi forlenger seminarene med sosialt samvær over et glass vin.