Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Seminar på FoF med førsteamanuensis Richard Sørli: Sensitiv semantikk: Forsøk på å ta tanken om at mening er bruk på et visst alvor.

Dette er det femte innlegget i seminarrekken arrangert av forskningsgruppen for Wittgensteinrelaterte studier og forskningsgruppen for analytisk filosofi ved FoF og presenteres av førsteamanuensis Richard Sørli.
Medlemmer av de respektive forskningsgruppene, øvrige ansatte,
studenter, og evt. andre interesserte, er velkomne.


Richard Sørli: Sensitiv semantikk: Forsøk på å ta tanken om at mening er
bruk på et visst alvor.