Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Seminar på FoF med professor Ole Martin Skilleås: The Interpretation of Art and Non-Art: Literature and Wine.

Dette er det fjerde innlegget i seminarrekken arrangert av forskningsgruppen for Wittgensteinrelaterte studier og forskningsgruppen for analytisk filosofi ved FoF og presenteres av professor Ole Martin Skilleås.
Medlemmer av de respektive forskningsgruppene, øvrige ansatte, studenter, og evt. andre interesserte, er velkomne.

Ole Martin Skilleås: The Interpretation of Art and Non-Art: Literature
and Wine.