Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

James Klagge: "Wittgenstein: Esotericist or Evangelist"

James Klagge er professor og instituttleder ved filosofisk institutt, VirginiaTech. Han skal være gjesteforsker på Wittgensteinarkivet i hele mars. Hans arbeid spenner mellom moral filosofi, metafysikk og analytisk filosofi. Dagens forelesning dreier seg om Wittgenstein og er en av tre innlegg Klagge gir i uke 10.