Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

DARWINDAGEN VED HF-FAKULTETET

I år feirer vi et dobbelt jubileum: Det er 200 år siden Charles Darwin ble født, og 150 år siden Om artenes opprinnelse ble utgitt. Ansvarlig for arrangementet er Filosofisk institutt med støtte fra Darwinjubileet.

DARWINDAGEN VED HF-FAKULTETET, 2009

Onsdag 11. feb. kl 10 - 16
Egget, Studentsenteret

Ansvarlig for arrangementet er Filosofisk institutt med støtte fra Darwinjubileet. 

Programlink: http://www.uib.no/filearchive/darwin_endelig_2.pdf

 

PROGRAM

10.15
Velkomst ved dekan Gunnstein Akselberg

10.20
Om evolusjonstenkning fra antikken til moderniteten
Egil H. Olsvik, førstelektor FOF

11.05
Pause

11.15
Teorien om at ervervede egenskaper kan nedarves -
en del av det moderne gjennombruddets ideologi?

Eivind Tjønneland, Professor LLE

12.00
Lunsj

12.45
Om kreasjonismens filosofiske legitimitet
Eilert J. Lohne, førsteamanuensis FOF

13.30
Evolusjonspsykologiens grunnlag og metode
Leif E. O. Kennair, førsteamanuensis PSYK NTNU

14.15
Pause

14.30
Evolusjon og evolusjonsteorier i religionsvitenskap
Michael Stausberg, Professor AHKR

15.15
Desperasjon og inspirasjon - evolusjonsteoretiske
nedslag i etnologien

Kjerstin Tønseth, cand. philol., etnologi


Alle er velkomne!