Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

De hedres for sin Wittgensteinforskning

Onsdag den 8. september mottok professor emeritus Kjell S. Johannessen og professor emeritus Tore Nordenstam, som de første og eneste i Norge, det østerrikske æreskorset for vitenskap og kunst, første klasse (The Austrian Cross of Honor for Science and Art, First Class) fra den østerrikske ambassadør Lorenz Graf i Thomas Heftyes gate 15 i Oslo.

 

Kjell S. Johannessen og Tore Nordenstam har mottatt denne æresbevisning for sine nyskapende bidrag til den internasjonale Wittgenstein-forskningen; for å ha anvendt et Wittgenstein-inspirert perspektiv på humanioras og andre disipliners grunnlagsproblemer; for å ha bidratt til å utbre og utdype kjennskapet til Wittgensteins tenkning ved å arrangere en rekke konferanser både nasjonalt og internasjonalt; samt for å ha skapt de nødvendige forutsetninger for etableringen av Wittgensteinarkivet ved Universitetet i Bergen.

Det hele startet som en ren tilfeldighet:

Det Wittgenstein-baserte samarbeidet mellom Kjell S. Johannessen og Tore Nordenstam startet midt på 70-tallet som en ren tilfeldighet. To unge forskere på Kunsthistorisk institutt, Gunnar Danbolt og Dag Sveen hadde utviklet en viss skepsis til det begrep om mening som var forutsatt i datidens stilhistorie og ikonologi. Danbolt tok kontakt med Johannessen og Nordenstam, og det ble etablert et samarbeid der kunsthistorikerne forpliktet seg til å lese Wittgensteins senfilosofiske hovedverk, Filosofiske undersøkelser, og filosofene forpliktet seg til å lese utvalgte kunsthistoriske klassikere. Våren 1975 kunne man derfor tilby studentene på begge instituttene et tverrfaglig seminar om kunstfilosofi og grunnlagsproblemer i kunsthistorisk forskning. Dette samarbeidet varte helt frem til begynnelsen av 1980-tallet./

Sommeren 1977 deltok Nordenstam i den første internasjonale Wittgenstein-konferansen i Kirchberg am Wechsel i Østerrike og knyttet verdifulle kontakter der. Dette førte bl.a. til at han ble kontaktet av den østerrikske ambassadøren i Norge med forespørsel om å arrangere en Wittgenstein-konferanse i Bergen. Johannesen og Nordenstam gjennomførte denne konferansen 24.-27. april 1980. Boken som dokumenterte konferansen fikk en god mottagelse og spesielt ble bidragene fra Bergensmiljøet fremhevet. Det internasjonale gjennomslaget var et faktum.

I årene 1987-1991 arrangerte Johannessen/Nordenstam fem konferanser over temaet ”Wittgenstein and the Philosophy of Culture” i Dubrovnik. Her deltok så godt som samtlige ledende Wittgensteinforskere som hadde spesialisert seg på Wittgensteins estetikk og kulturfilosofi. Det var den ideale konteksten for å få Bergensmiljøets Wittgenstein-fortolkning kritisk belyst og videreutviklet.

Opprettelsen av Wittgensteinarkivet

Johannessen og Nordenstam begynte deretter å tenke på muligheten for å overføre hele Wittgensteins Nachlaβ til en maskinleselig form og lage en programvare som tillot effektiv søking etter spesifikke ord og vendinger i samtlige av Wittgensteins tekster. Det ville selvsagt lette forskningen på Wittgensteins filosofi.  Våren 1990 ble det tatt initiativ til å opprette et Wittgensteinarkiv ved Universitetet i Bergen.

Høsten 2000 kunne Wittgensteinarkivet presentere Wittgenstein’s Nachlaβ: The Bergen Electronic Edition for offentligheten i samarbeid med Oxford University Press. Allerede i 2001 ble Wittgensteinarkivet tildelt prisen “European research infrastructure”. Det skapte naturlig nok blest rundt virksomheten på arkivet. Den engelske filosofen Anthony Kenny – en av Englands ledende Wittgensteinforskere – i innledningen til nyutgivelsen av sin bok Wittgenstein sier

The Bergen edition and the Hacker-Baker commentary remain as the principal monuments of Wittgensteinian scholarship in the latter part of the twentieth century” (Wittgenstein, (2006) s. xii-xiii).

Ringen er sluttet:

33 år etter den østerrikske ambassadens forespørsel om muligheten for å arrangere et Wittgenstein-symposium i Bergen mottok Johannessen og Nordenstam onsdag den 8. september 2011 det østerrikske æreskorset for vitenskap og kunst, første klasse.

Les også:

På Høyden

 

Klikk her for Kort om Kjell S. Johannessen og Tore Nordenstam